GUNS AUTO PILOT WA XV

GUNS AUTO PILOT WA XV

Mã hàng: PILOTWA-XV
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ để biết giá
Số lượng:

Đặt hàng So sánh

Sản phẩm này có số lượng đặt hàng tối thiểu 100
TECHNICAL DATA
n Material pressure:1,0 MPa, 10 bar, 145 PSI
Max. atomizer pressure:0,8 MPa, 8 bar, 116 PSI
Material inlet:G 3/8"
Control air connection:G 1/4"
Atomizer air connection :G 1/4"
Operating temperature:80 °C, 176.0 °F
Weight:920 g, 2.03 lb
Max. sound level:86 dB(A)
Control type:Internal control
INCLUDED ITEMS
PILOT WA XV with nozzle insert upon choice
User manual
 
ORDERING INFORMATION
Choose between the following versions: conventional
spray gun – HVLP spray gun
Determine the required nozzle size
 
ATEX CLASSIFICATION
II 2 G c T 5
Pilot WA XV:V206 6 203
Pilot WA XV ND:V206 7 203
Nozzle size 0,5 mm
Nozzle size 0,8 mm
Nozzle size 1,0 mm
Nozzle size 1,2 mm
Nozzle size 1,3 mm (LP only)
Nozzle size 1,4 mm
Nozzle size 1,5 mm
Nozzle size 1,8 mm
Nozzle size 2,0 mm
Nozzle size 2,2 mm
Nozzle size 2,5 mm

Chat
1